NDA & NA Exam (I) 2014 Solved Question Paper for Mathematics

NDA & NA Exam (I) 2014 Answer Key – Mathematics

Q.No Ans Q.No Ans Q.No Ans Q.No Ans Q.No Ans
1 B 26 B 51 B 76 C 101 A
2 C 27 C 52 A 77 D 102 C
3 C 28 C 53 D 78 B 103 A
4 B 29 A 54 B 79 A 104 B
5 C 30 C 55 B 80 A 105 C
6 A 31 A 56 C 81 A 106 D
7 B 32 C 57 C 82 A 107 D
8 D 33 B 58 A 83 C 108 C
9 A 34 C 59 D 84 C 109 C
10 C 35 C 60 C 85 B 110 C
11 C 36 A 61 A 86 C 111 D
12 C 37 D 62 D 87 A 112 A
13 A 38 C 63 C 88 C 113 D
14 B 39 B 64 C 89 D 114 C
15 C 40 C 65 C 90 A 115 A
16 C 41 B 66 A 91 C 116 B
17 B 42 A 67 B 92 B 117 B
18 A 43 B 68 C 93 118 B
19 C 44 A 69 B 94 B 119 C
20 C 45 A 70 A 95 B 120 C
21 A 46 C 71 C 96 C
22 A 47 C 72 A 97 D
23 B 48 D 73 B 98 B
24 D 49 C 74 D 99 B
25 A 50 B 75 C 100 D

NDA & NA Exam (I) 2014 Solved Question Paper for General Ability Test

NDA & NA Exam (I) 2014 Answer Key – GAT

Q.No Ans Q.No Ans Q.No Ans Q.No Ans Q.No Ans
1 B 31 B 61 C 91 A 121 B
2 C 32 C 62 A 92 B 122 C
3 B 33 C 63 D 93 C 123 A
4 D 34 A 64 B 94 D 124 B
5 C 35 A 65 A 95 B 125 B
6 C 36 A 66 C 96 D 126 B
7 C 37 C 67 B 97 B 127 C
8 B 38 B 68 C 98 D 128 A
9 C 39 B 69 B 99 D 129 C
10 C 40 A 70 C 100 B 130 A
11 C 41 C 71 A 101 A 131 B
12 C 42 A 72 C 102 C 132 B
13 B 43 A 73 B 103 A 133 A
14 A 44 B 74 A 104 B 134 D
15 B 45 A 75 C 105 C 135 D
16 C 46 C 76 B 106 D 136 B
17 D 47 B 77 A 107 D 137 C
18 A 48 A 78 A 108 C 138 C
19 D 49 A 79 B 109 B 139 C
20 C 50 C 80 A 110 D 140 B
21 A 51 D 81 A 111 D 141 D
22 D 52 D 82 C 112 A 142 D
23 A 53 B 83 B 113 A 143 A
24 D 54 B 84 C 114 B 144 C
25 D 55 C 85 A 115 B 145 C
26 C 56 D 86 B 116 B 146 C
27 D 57 D 87 B 117 A 147 D
28 A 58 C 88 C 118 C 148 A
29 B 59 A 89 D 119 B 149 A
30 A 60 B 90 D 120 B 150

NDA & NA Exam (II) 2014 Solved Question Paper for Mathematics

NDA & NA Exam (II) 2014 Answer Key – Mathematics

Question Answer Question Answer Question Answer Question Answer
1 D 31 B 61 B 91 A
2 C 32 B 62 D 92 C
3 C 33 D 63 D 93 B
4 D 34 B 64 C 94 A
5 B 35 A 65 A 95 A
6 A 36 B 66 C 96 A
7 C 37 A 67 B 97 C
8 D 38 C 68 B 98 B
9 A 39 B 69 A 99 D
10 A 40 A 70 C 100 A
11 B 41 A 71 D 101 C
12 B 42 B 72 C 102 A
13 A 43 A 73 B 103 B
14 D 44 D 74 A 104 B
15 B 45 C 75 D 105 A
16 B 46 B 76 C 106 B
17 A 47 A 77 A 107 B
18 C 48 D 78 B 108 C
19 D 49 A 79 B 109 A
20 D 50 B 80 C 110 D
21 C 51 C 81 D 111 A
22 A 52 B 82 A 112 D
23 A 53 B 83 C 113 A
24 C 54 B 84 A 114 A
25 C 55 A 85 C 115 D
26 B 56 A 86 C 116 D
27 A 57 D 87 B 117 B
28 B 58 D 88 B 118 C
29 C 59 A 89 A 119 D
30 C 60 C 90 C 120 B

NDA & NA Exam (II) 2014 Solved Question Paper for GAT

NDA & NA Exam (II) 2014 Answer Key – GAT

Question Answer Question Answer Question Answer
1 B 51 A 101 B
2 A 52 B 102 B
3 C 53 D 103 C
4 A 54 A 104 D
5 B 55 A 105 B
6 C 56 D 106 A
7 B 57 C 107 C
8 D 58 C 108 A
9 D 59 D 109 C
10 B 60 B 110 A
11 C 61 C 111 C
12 B 62 A 112 A
13 D 63 C 113 B
14 C 64 D 114 A
15 D 65 A 115 A
16 A 66 D 116 C
17 A 67 A 117 A
18 A 68 A 118 C
19 A 69 A 119 A
20 D 70 C 120 C
21 A 71 A 121 C
22 B 72 B 122 A
23 D 73 C 123 D
24 A 74 B 124 B
25 B 75 A 125 A
26 A 76 C 126 B
27 B 77 B 127 B
28 D 78 B 128 B
29 A 79 B 129 C
30 B 80 D 130 C
31 C 81 A 131 B
32 D 82 C 132 B
33 C 83 C 133 B
34 B 84 A 134 A
35 B 85 D 135 D
36 C 86 C 136 A
37 B 87 B 137 A
38 C 88 B 138 C
39 C 89 A 139 B
40 D 90 C 140 C
41 C 91 B 141 D
42 B 92 B 142 D
43 B 93 A 143 D
44 A 94 B 144 B
45 C 95 D 145 C
46 C 96 B 146 D
47 A 97 B 147 C
48 D 98 B 148 D
49 A 99 D 149 D
50 C 100 B 150 D

Click Here for All NDA & NA Previous Year Question Papers

comments