सरल क्रमांक विषय
1 Ahar & Poshan
2 Bhugol
3 Bahikhata & Lekhakarma
4 Biology
5 Chemistry
6 Economic
7 English General
8 English Special
9 Fasal Utpadan & Udyan Shastra
10 Hindi General
11 Hindi Special
12 History
13 Krishi Vigyan & Ganit Ke Tatva
14 Maths
15 Matritva Kala, Health & care
16 Pashupalan & Milk Product
17 Physics
18 Political Science
19 Sanskrit (Manviki)
20 Sanskrit Samanya
21 Vanijya & Prabandh Ke multatva
22 Vigyan ke Tatva
23 Vyaharik Arthshastra & Vanijya Bhugol

Chhattisgarh Board

ATSE 2019 | Scholarship Worth 12 Lac Apply Now!!