सरल क्रमांक विषय
1 Chemistry
2 Biology
3 Economic
4 English
5 Hindi
6 History
7 Maths
8 Physics
9 Political Science
10 Aahar & Poshan
11 Bahikhata & Lekhakarm
12 Krishi Vigyan
13 Fasal Utpadan udan shastra
14 Matrikala, Sarir Kriya Vigyan
15 Pashupalan, dugdh
16 Sanskrit (General)
17 Sanskrit (Manviki)
18 Vanijya & Prabandh ke Mul Tatva
19 Vigyan Ke Tatva
20 Vyaharik Arthshastra & Vanijya Bhugol

Chhattisgarh Board

LPUNEST 2019 Apply Now!!

Leave a Reply